skip to Main Content
  • Kurs

Reserådet ved Lars Rombo arrangerar för första gången en fältkurs i resemedicin på Madagaskar i maj 2019.