skip to Main Content

FIRM Forum for forebyggende infeksjonsmedisin og reisemedisin ble opprettet i 1993 som en medlemsforening. Formålet med FIRM er å fremme kunnskap innen forebyggende infeksjonsmedisin og reisemedisin i forståelse med de sentrale faglige myndigheter, og å fremme medlemmenes interesser i faglige reisemedisinske spørsmål.

Helsepersonell og andre som arbeider innen foreningens fagområde kan bli medlemmer. Idag består FIRM i hovedsak av sykepleiere og leger.

FIRM ledes av et styre på 4-5 medlemmer som velges på Generalforsamlingen.

Fra 1. januar 2006 har ikke representanter fra legemiddelindustrien tillatelse til å være styremedlem i FIRM. 

Hvert annet år arrangerer FIRM et nasjonalt årsmøte med gode faglige innlegg og diskusjoner, samt en årlig fagdag. Neste fagdag arrangeres høsten 2022. Medlemmer kan være med på Facebook siden vår.  

FIRM er annethvert år med på å arrangere nordeuropeisk reisemedisinsk konferanse: NECTM 8 arrangeres i Rotterdam fra 8. til 10. juni 2022.