skip to Main Content

FIRM Forum for forebyggende infeksjonsmedisin og reisemedisin ble opprettet i 1993 som en medlemsforening. Formålet med FIRM er å fremme kunnskap innen forebyggende infeksjonsmedisin og reisemedisin i forståelse med de sentrale faglige myndigheter, og å fremme medlemmenes interesser i faglige reisemedisinske spørsmål.

Helsepersonell og andre som arbeider innen foreningens fagområde kan bli medlemmer. Idag består FIRM i hovedsak av sykepleiere og leger.

FIRM ledes av et styre på 4-5 medlemmer som velges på Generalforsamlingen.

Fra 1. januar 2006 har ikke representanter fra legemiddelindustrien tillatelse til å være styremedlem i FIRM. 

Hvert annet år arrangerer FIRM et nasjonalt årsmøte med gode faglige innlegg og diskusjoner, samt en årlig fagdag. Neste samling arrangeres i 2021. Medlemmer kan være med på Facebook siden vår.  

FIRM er annethvert år med på å arrangere nordeuropeisk reisemedisinsk konferanse: NECTM 8 arrangeres i Rotterdam fra 3 til 5 juni 2020.

Medlemmer av FIRM har rabatt på påmeldingsavgift.

Logg deg inn på;  https://nectm8.com/  for mer informasjon.