Skip to content

FIRM Forum for forebyggende infeksjonsmedisin og reisemedisin ble opprettet i 1993 som en medlemsforening. Formålet med FIRM er å fremme kunnskap innen forebyggende infeksjonsmedisin og reisemedisin i forståelse med de sentrale faglige myndigheter, og å fremme medlemmenes interesser i faglige reisemedisinske spørsmål.

Helsepersonell og andre som arbeider innen foreningens fagområde kan bli medlemmer. I dag består FIRM i hovedsak av sykepleiere, helsesykepleiere og leger.

FIRM ledes av et styre på 4-5 medlemmer som velges på Generalforsamlingen.

Fra 1. januar 2006 har ikke representanter fra legemiddelindustrien tillatelse til å være styremedlem i FIRM. 

Hvert annet år arrangerer FIRM et nasjonalt årsmøte med gode faglige innlegg og diskusjoner, samt en årlig fagdag. Neste årsmøte arrangeres i Stavanger høsten 2025. Det vil bli arrangert en digital medlemskveld høsten 2024. Medlemmer får tilgang til en lukket Facebookgruppe.  

FIRM er annethvert år med på å arrangere Northern European Conference on Travel Medicine (NECTM). Neste konferanse holdes i København mai 2024.