skip to Main Content

Det ble valgt nytt styre på Årsmøte i september 2017.

Ta kontakt direkte med en av styremedlemmene, eller kontakt oss på firm@firmnorge.org dersom du har noen spørsmål.