Skip to content

GSK har gleden av å invitere til møte 5. desember kl 8:30 i forbindelse med fremleggelsen av en rapport om sykdomsbyrden av RS-virus hos voksne.

Covid-19, influensa og RS-virus har vært omtalt som en trippelepidemi de seneste årene. Trippelepidemien førte til stort press både på spesialist- og kommunehelsetjenesten forrige vinter. Nå står vi foran en ny sesong, og covid-19, influensa og RS-virus fører til en betydelig belastning på helsevesenet med flere legebesøk og sykehusinnleggelser. Selv om RS-virus som sykdom er kjent for mange, er det lite kunnskap om RS-virus hos voksne og byrden av sykdommen for den enkelte, helsetjenesten og samfunnet. I en ny rapport, utarbeidet av Oslo Economics på oppdrag fra GSK, supplerer vi det eksisterende kunnskapsgrunnlaget om RS-virusinfeksjoner i Norge ved å se nærmere på konsekvenser for den eldre delen av befolkningen i dag og i fremtiden.  Les mer om seminare ved å trykke her