Skip to content

International short course in clinical tropical medicine and parasitology

18.11 – 30.11 2024

Ansvar: Nasjonalt senter for Tropiske Infeksjonssykdommer, Haukeland Universitetssykehus, Bergen i samarbeid med Christian Medical College (CMC), India.

Målgruppe: Leger under spesialisering eller spesialister i infeksjonsmedisin og mikrobiologi, og andre leger med interesse for tropiske infeksjonssykdommer. Kurset har i en årrekke vært CME godkjent og godkjent som etterutdanningskurs i infeksjonssykdommer, mikrobiologi, indremedisin og pediatri og som valgfritt kurs i allmenmedisin.

Læringsmål: Etter endt kurs skal deltakerne kjenne til epidemiologi, klinikk, diagnose og behandling og skal kunne diagnostisere og behandle de viktigste parasitt- og tropiske infeksjonssykdommene.

Kursprogram: Det er daglig to timers bed-side og to timers laboratorie- undervisning i tillegg til forelesninger av internasjonale eksperter om sentrale emner.

Nettside CMC: cmctropmed.com

Kurssted: CMC, Vellore, Tamil Nadu, India.

Kurskomite : Kristine Mørch og Bjørn Blomberg (Haukeland Universitetssykehus), Priscilla Rupali (CMC).

Påmelding til: Kristine Mørch, Nasjonalt senter for tropiske infeksjonssykdommer, Haukeland Universitetssykehus, Bergen: kristine.moerch@helse-bergen.no Legg ved engelsk CV.

Påmeld. frist:  12.08.24

Ant. kurstimer: 64

Litteratur, alternativer: Davidson et al.Oxford handbook of tropical medicine ISBN 978-0-19-881085-8Nabarro, Laura: “Peters’ Atlas of Tropical Medicine and Parasitology”. ISBN: 978-0-7020-4061-0.  Farrar et al. Manson’s Tropical Diseases. 24. Edition 2024. ISBN 9780702079597

Andre opplysninger: Kurset foregår på engelsk.  Det må søkes visum til India i god tid.  Kursdeltakerne vil få praktisk informasjon om reise og opphold fra kursledelsen. 

Kursavgift: 2500 US dollar.