Skip to content

FIRM ønsker å være en samarbeidspartner i arbeidet med å innføre et voksenvaksinasjonsprogram i Norge. Ifølge verdens helseorganisasjon (WHO) er vaksiner, nest etter rent vann, den viktigste bidragsyteren til god folkehelse. I 2018 kom Folkehelseinstituttet med en anbefaling om å innføre et vaksinasjonsprogram for voksne. Det inkluderer influensavaksine, pneumokokkvaksine, samt en oppfriskningsvaksinasjon mot difteri, tetanus, kikhoste og polio hvert 10. år. Det er mange voksne som ikke er informert om denne anbefalingen. Andre er ikke klar over at de selv har et ansvar for å fylle på disse hvert 10. år. Ved å øke kunnskapen i den norske befolkningen kan vi sørge for at flere følger opp anbefalingen fra FHI.

Etter noen lærerike år i pandemi har vi sett effekten av vaksinasjon, og hvordan dette kan bidra til å bekjempe spredning av sykdom, og ikke minst hindre alvorlig sykdomsforløp. Dessverre har anbefalingene om å innføre et vokenvaksinasjonsprogram ikke blitt fulgt opp foreløpig. Nå er det på høy tid å sette voksenvaksinasjon på dagsordenen. Vaksinasjonsklinikker har høy kompetanse og bør være viktige og naturlige bidragsytere i dette folkehelsearbeidet.

Som et resultat av pandemien har helsepersonell i privat og offentlig sektor opparbeidet seg en bred vaksinekompetanse. De har erfaring med riktig vaksinasjonsteknikk, massevaksinering, og ikke minst det viktige informasjonsarbeidet mot landets befolkning.

FIRM håper og tror at dette blir tatt med på agendaen når en ny folkehelsemelding skal utarbeides. Vaksiner er, som tidligere nevnt, et av de mest effektive folkehelsetiltakene som finnes.